رسیدن به ایران خارجی آمریکا تروریسم

رسیدن به: ایران خارجی آمریکا تروریسم تحریم ها اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی چاقی و اضافه وزن کودکان ایرانی 2 برابر شده است است

مدیر کل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طی دو دهه گذشته همزمان با کم کردن بیش از 50 درصدی سوء تغذیه ( کم وزنی و کوتاه قدی) کودکان

چاقی و اضافه وزن کودکان ایرانی 2 برابر شده است است

چاقی و اضافه وزن کودکان ایرانی 2 برابر شده است است

عبارات مهم : ایران

مدیر کل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طی دو دهه گذشته همزمان با کم کردن بیش از 50 درصدی سوء تغذیه ( کم وزنی و کوتاه قدی) کودکان در کشور، شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان ایرانی دو برابر شده است است.

زهرا عبداللهی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا نسبت به روند افزایشی شدید چاقی و اضافه وزن در کودکان هشدار داد و گفت: حدود 20 سال پیش مسئله مهم تغذیه ای کودکان در کشور عزیزمان ایران سوء تغذیه از جمله کوتاه قدی و کم وزنی بود ولی این مسئله اکنون به میزان بسیار زیادی در کشور کم شده است است و بر تصویر مسئله مهم کشور اکنون زیاد کردن خطرناک چاقی و اضافه وزن نه تنها در کودکان زیر پنج سال بلکه حتی در کودکان زیر دو سال است.

چاقی و اضافه وزن کودکان ایرانی 2 برابر شده است است

وی افزود: در سال 1374 حدود 20 درصد کودکان زیر پنج سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای بودند ولی اکنون شیوع این عارضه به حدود 6.8 درصد کودکان زیر پنج سال رسیده است و بیش از 60 درصد کم کردن کوتاه قدی تغذیه ای را در کشور طی دو دهه شاهد هستیم.

عبداللهی اضافه کرد: کم وزنی تغذیه ای نیز در سال 74 در بین کودکان زیر پنج سال ایرانی حدود 17 درصد (16.6 درصد) بود که اکنون به 4 درصد کم کردن یافته است یعنی کوتاه قدی تغذیه ای نیز طی دو دهه در کشور عزیزمان ایران حدود 75 درصد کم کردن یافته است و از این نظر شاهد اصلاح نسبی در کشورهستیم .

مدیر کل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طی دو دهه گذشته همزمان با کم کردن بیش از 50 درصدی سوء تغذیه ( کم وزنی و کوتاه قدی) کودکان

مدیر کل دفتر اصلاح تغذیه وزارت بهداشت گفت: ولی بر تصویر آن، اضافه وزن و چاقی در بین کودکان خیلی زیاد شده است هست، مطالعه ای که در سال 91 با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شد، نشان می دهد که حدود 20 درصد کودکان زیر دو سال یعنی کودکان 15 تا 22 ماهه در کشور عزیزمان ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند و این آمار نشان می دهد که شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان ایرانی طی دو دهه حدود دو برابر شده است است.

وی افزود: شیوع 20 درصدی اضافه وزن و چاقی یک عدد کشوری است و این میزان در استان ها و مناطق برخوردار مانند استان های شمالی زیاد از این و حدود 30 درصد است یعنی حدود 30 درصد کودکان زیر دو سال استان های شمالی دچار اضافه وزن یا چاقی هستند.

عبداللهی اضافه کرد: مطالعه دیگری که وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی انجام داد، نشان داد که روند افزایشی چاقی و اضافه وزن در بین دانش آموزان ایرانی همچنان ادامه دارد و اکنون بین 20 تا 25 درصد دانش آموزان در مناطق متفاوت کشور دچار چاقی یا اضافه وزن هستند.

وی گفت: این مطالعه نشان داد که حدود 20 درصد دانش آموزان هفت تا 18 ساله ایرانی دچار چاقی شکمی هستند و علت مهم آن نیز مصرف بیش از حد شیرینی، شکلات، نوشابه، آبمیوه و نوشیدنی های قندی، فست فودها و مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی و مصرف کم سبزی و میوه و زیاد کردن کم تحرکی در بین کودکان است.

چاقی و اضافه وزن کودکان ایرانی 2 برابر شده است است

واژه های کلیدی: ایران | تغذیه | پزشکی | ایرانی | کودکان | اضافه وزن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs