رسیدن به ایران خارجی آمریکا تروریسم

رسیدن به: ایران خارجی آمریکا تروریسم تحریم ها اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی مبارزه با سرطان از داخل خود تومورها!

دانشمندان راهی جهت ورود سلول‌های مصنوعی به داخل بافت تومور توسعه داده‌اند، که این سلول‌ها بعد از ورود به داخل بافت، از درون تومورها، شروع به تولید پروتئین‌های م

مبارزه با سرطان از داخل خود تومورها!

مبارزه با سرطان از داخل خود تومورها!

عبارات مهم : پزشکی

دانشمندان راهی جهت ورود سلول های مصنوعی به داخل بافت تومور توسعه داده اند، که این سلول ها بعد از ورود به داخل بافت، از درون تومورها، شروع به تولید پروتئین های مبارزه با سرطان می کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، این تکنیک در “کشت یاخته” (cell cultures)و موش ها آزمایش شد و در هر دو مورد، درمان موثر بود. سلول های سرطانی به لطف بعضی از سازوکارهای دفاعی قدرتمند رشد می کنند.

در گذشته، دانشمندان نانوذرات طلا را جهت کشتن سلول های سرطان داخل بدن با پیروی از گلبول های سفید خون به درون تومورها فرستاده بودند.

مبارزه با سرطان از داخل خود تومورها!

دانشمندان “ماشین های مولکولی” (molecular machines)را به داخل ذرات لیپیدی که همانند غشای سلولی زیستی بود، فرستادند و آنچه را که آنها “ساختار نانو” (nano-factories) می نامیدند، ایجاد کردند.

هنگامی که آنها با حس کردن حضور سلول های غیرطبیعی فعال می شوند، این ذرات وارد عمل می شوند و پروتئین های تراپوتیک تولید می کنند و انرژی مورد نیاز خود را از بافت تومور اطرافشان بدست می آورند.

دانشمندان راهی جهت ورود سلول‌های مصنوعی به داخل بافت تومور توسعه داده‌اند، که این سلول‌ها بعد از ورود به داخل بافت، از درون تومورها، شروع به تولید پروتئین‌های م

“آوی شرودر” (Avi Schroeder)یکی از محققان این مطالعه می گوید: ذراتی که توسعه دادیم با کدگذاری الگوی DNA یکپارچه، می توانند انواع داروهای پروتئینی را تولید کنند.

وی افزود: بنابراین سلول های مصنوعی که ما توسعه داده ایم می توانند نقش مهمی در روند “پزشکی شخصی (personalized medicine)داشته باشند که این روند مشمول بر ارایه خدمات پزشکی (سلامت، پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت) متناسب با ژنتیک فرد است.

این تکنیک در کشت های یاخته آزمایشگاه، قبل از آزمایش سرطان پستان در موش ها، مورد آزمایش قرار گرفت.

مبارزه با سرطان از داخل خود تومورها!

محققان، فعال بودن سلول ها را با توجه به اینکه آنها همچنان پروتئین فلورسنت سبز تولید می کنند، بررسی کردند. در هر دو مورد، ساختارهای نانو موفق شدند زیاد سلول های بدخیم را از بین ببرند.

این تحقیق در مجله “Advanced Healthcare Materials” منتشر شد

دانشمندان راهی جهت ورود سلول‌های مصنوعی به داخل بافت تومور توسعه داده‌اند، که این سلول‌ها بعد از ورود به داخل بافت، از درون تومورها، شروع به تولید پروتئین‌های م

واژه های کلیدی: پزشکی | آزمایش | محققان | پروتئین | دانشمندان | آزمایشگاه | سرطان پستان | مبارزه با سرطان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs