رسیدن به ایران خارجی آمریکا تروریسم

رسیدن به: ایران خارجی آمریکا تروریسم تحریم ها اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط به شرط ارائه یارانه ، رقم وام مسکن، امسال اوج نمی‌رود

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن در امسال در دستور کار بانک و وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: در صورتی دوره بازپرداخت اقساط

زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط به شرط ارائه یارانه ، رقم وام مسکن، امسال اوج نمی‌رود

رقم وام مسکن، امسال اوج نمی رود/ زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط به شرط ارائه یارانه

عبارات مهم : صندوق

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن در امسال در دستور کار بانک و وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: در صورتی دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق بعد انداز یکم زیاد کردن می یابد که دولت یارانه ای جهت تامین منابع بپردازد.

محمدحسن مرادی در گفت وگو با ایلنا، راجع به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق بعد انداز یکم اظهار داشت: امکان زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط به شرطی فراهم می شود که به نحوی منابع آن تامین شود.

زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط به شرط ارائه یارانه ، رقم وام مسکن، امسال اوج نمی‌رود

وی با تاکید بر اینکه هر تغییری در شرایط تسهیلات، بر روی مدل و ساز و کار صندوق بعد انداز یکم اثرگذار هست، ادامه داد: زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن می تواند منجر به کم کردن و زیاد کردن منابع شود بنا بر این باید در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت از طریقی کسری منابع را جبران کند.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: جبران به این معنا که کسری صندوق با ارائه یارانه ای تامین شود. پیش از این هم کسری صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن در امسال در دستور کار بانک و وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: در صورتی دوره بازپرداخت اقساط

مرادی افزود: جهت اجرای این پیشنهاد باید مبالغی تامین شود که منابع آن را می توان از طرق متفاوت از جمله از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.

وی همچنین راجع به امکان زیاد کردن سقف تسهیلات خرید مسکن تا آخر امسال گفت: زیاد کردن سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک مسکن است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی. همین مقدار وام می تواند سطح فعلی قدرت خرید متقاضیان نشانه را پوشش دهد.

این مقام مسئول در بانک مسکن ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر سقف تسهیلات مسکن زیاد کردن یابد به همان میزان اقساط هم زیاد کردن می یابد و در این صورت پرداخت اقساط از توان دهک های نشانه خارج هست.

زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط به شرط ارائه یارانه ، رقم وام مسکن، امسال اوج نمی‌رود

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر میزان افتتاح حساب در صندوق بعد انداز یکم از آنچه که آینده نگری می شد، بالاتر هست، گفت: هر چند در سال اول شروع به کار این صندوق استقبال مردم مطابق آینده نگری ها نبود ولی در سال دوم میزان افتتاح حساب ها به 140 هزار نفر رسید که 20 هزار نفر زیاد از آینده نگری ها به افتتاح حساب اقدام کردند.

وی با اشاره به امکان انصراف از اخذ وام مسکن بعد از افتتاح حساب گفت: به افرادی که بعد از افتتاح حساب از ادامه سپرده گذاری منصرف شوند، سود بانکی 10 درصدی متناسب با میزان دوره سپرده گذاری تعلق می گیرد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن در امسال در دستور کار بانک و وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: در صورتی دوره بازپرداخت اقساط

مردای ادامه داد: کسانی که بعد از یک سال سپرده گذاری نسبت به خرید مسکن و استفاده از تسهیلات خود اقدام نکنند، امتیاز تسهیلات تا یک سال جهت این افراد حفظ می شود.

واژه های کلیدی: صندوق | منابع | یارانه | تسهیلات | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs