رسیدن به ایران خارجی آمریکا تروریسم

رسیدن به: ایران خارجی آمریکا تروریسم تحریم ها اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هزینه جذب هر نفر چقدر است؟ ، شرح استخدام و خروج در دولت

آنطور که معاون مدیر جمهوری می‌گوید جهت هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود. 

هزینه جذب هر نفر چقدر است؟ ، شرح استخدام و خروج در دولت

شرح استخدام و خروج در دولت/ هزینه جذب هر نفر چقدر است؟

عبارات مهم : قانون

آنطور که معاون مدیر جمهوری می گوید جهت هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود.

به گزارش ایسنا، استخدام های دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به خاص از آخرهای دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه “مهرآفرین” مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرت های قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن وقت بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود جهت حضور در آزمون های استخدامی آن عضویت کرده و البته در ادامه هم در بعضی از آزمون های برگزار شده است شرکت کردند.

هزینه جذب هر نفر چقدر است؟ ، شرح استخدام و خروج در دولت

این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه بعضی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن وقت با توجه به اعتراض گسترده ای که از سوی شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را موانع و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم و بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.

این در حالی است که بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کم کردن یابد. همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرائی خارج می شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود. از سویی دیگر تاکید می شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است.

آنطور که معاون مدیر جمهوری می‌گوید جهت هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود. 

بر این اساس نوبخت-رئیس شرکت برنامه و بودجه- تاکید داشت در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده است باشند یک نفر می توانند به استخدام آن شرکت درآید.

ولی با گذشت حدود چهار سال از فعالیت دولت یازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد این دولت در استخدام های دولتی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که اخیر عنوان مجوز ۱۱ هزار نفری در دولت تازه صادر شده است و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نیرو به عنوان دستیار جوان مدیر جمهور واقع شده است است که از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است هست. موضوعی که مدیر شرکت امور اداری و استخدامی دولت در رابطه با ابعاد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.

بنابر آنچه که انصاری -معاون مدیر جمهور در امور اداری و استخدامی-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید ۱۰ درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده است و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجی را رقم می زد. در آن وقت و در سال ۱۳۷۷ نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر می رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می داشت با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم می شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد بر اساس آن بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده است اند ولی عملا از هزینه دولت کم نشد آیا که صندوق های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت می کرد.

هزینه جذب هر نفر چقدر است؟ ، شرح استخدام و خروج در دولت

با این حال آمار نشان می دهد که کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دومیلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر هست. بر این اساس نه تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است هست. این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان می دهد توانسته ایم ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کم کردن دهیم که به تعهدات قانونی خود عمل کرده ایم.

همچنین خروجی دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نیروی انسانی برآورد می شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از ۲۴۰ هزار نفر می توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجی داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهیم ولی گاهی این خروجی در این حد نیست، بنابراین از ۴۷ هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته ایم حتما نباید اکنون یک سوم به کار گرفته شوند، ولی جهت گیری به سمت رعایت قانون بوده است.

آنطور که معاون مدیر جمهوری می‌گوید جهت هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود. 

در عین حال که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پیمانی انجام شده است که مجوز مورد نیاز را قبل از دولت فعلی دریافت کرده اند و یا داخل دولت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبدیل اوضاع شده است اند.

اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده است که دولت موظف است تا آخر برنامه ۱۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا آخر سال دوم برنامه حداقل باید پنج درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده است و در آخر سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می تواند از طریق بازنشستگی و یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می شوند.

هزینه جذب هر نفر چقدر است؟ ، شرح استخدام و خروج در دولت

آمارها نشان می دهد که در آخر سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده است بود بنابراین طی این سال ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده است و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.

انصاری، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستیار مدیر جمهوری نیز گفت که این بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری می توانند جهت مدیران ارشد، معاونان و مدیران کل این شغل و در حد مشابه و حتی کمی پایین تر از مشابه تعیین شود که وظیفه جمع آوری اطلاعات را برعهده دارند و جهت استخدام نیز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالی آن در چارچوب قانون تعیین خواهدشد. وی در عین حال هزینه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزینه های همراه آن حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر ماه اعلام کرد.

واژه های کلیدی: قانون | میلیون | برنامه | قانونی | استخدام | استخدامی | بازنشستگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs